En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Tillgänglighet för Bibblan svarar

Bibblan svarar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Bibblan svarar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bibblan svarar som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi brukar försöka svara inom 48 timmar, under helger kan det ta längre tid.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till admin@bibblansvarar.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar alternativ text som beskriver bildens informationsbärande innehåll. Det gör att användare som använder skärmläsare inte får tillräcklig information eller ingen information alls om dem.
 • Rubriknivå H1 saknas vilket gör att det kan upplevas som förvirrande när man orienteras sig på sidan med skärmläsare. En del av de uppmärkta H2-rubrikerna borde hierarkiskt nog vara H3.
 • Det saknas skip-länk för att hoppa över återkommande innehåll på sidorna vilket gör det omständligare att navigera på sidan med tangentbordet.
 • En del länkar är utskrivna som sin url (http://...) och inte hyperlänkade vilket gör det svårt för de som orienterar sig på sidan med skärmläsare och får webbadresserna upplästa för sig i sin helhet.
 • Den engelska språkvarianten av sidan har svenska angivet som maskinläsbart språk vilket gör att en skärmläsare försöker läsa det engelska innehållet med svensk språkmotor.
 • Språkförändringar anges inte i koden när delar av frågor eller svar innehåller citat eller dylikt på andra språk. Detta gör att en skärmläsare använder svensk språkmotor för att försöka läsa upp innehållet.
 • I sökformuläret är det oklart vilka fält som är obligatoriska. Det saknas också ledtexter vilket gör det svårare att veta vilken information som efterfrågas av systemet.
 • HTML- eller CSS-koden validerar inte. Detta kan ställa till bekymmer vid användning av hjälpmedel på sidan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa bilder saknar alternativ text som beskriver bildens informationsbärande innehåll. Det gör att användare som använder skärmläsare inte får tillräcklig information eller ingen information alls om dem.
 • Formulärfält använder inte autokompletteringsfunktion vilket gör det lättare för användaren att fylla i fältet korrekt.
 • Vissa textelement har för låg kontrast mellan textfärg och bakgrund. Detta gäller bland annat metainformation som kategorier och texten för att lägga till bild till inlägg.
 • Kameraikonen som indikerar möjligheten att ladda upp en bild har för låg kontrast i förhållande till bakgrunden.
 • Viss textinformation döljs i karusellen och i ämnesrutorna när radavståndet ökar.
 • Det saknas skip-länk för att hoppa över återkommande innehåll på sidorna vilket gör det omständligare att navigera på sidan med tangentbordet.
 • En del länkar är utskrivna som sin url (http://...) och inte hyperlänkade vilket gör det svårt för de som orienterar sig på sidan med skärmläsare och får webbadresserna upplästa för sig i sin helhet.
 • I sökformuläret är det oklart vilka fält som är obligatoriska. Det saknas också ledtexter vilket gör det svårare att veta vilken information som efterfrågas av systemet.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa textelement har för låg kontrast mellan textfärg och bakgrund. Detta gäller bland annat metainformation som kategorier och texten för att lägga till bild till inlägg.
 • Kameraikonen som indikerar möjligheten att ladda upp en bild har för låg kontrast i förhållande till bakgrunden.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det saknas skip-länk för att hoppa över återkommande innehåll på sidorna vilket gör det omständligare att navigera på sidan med tangentbordet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Viss textinformation döljs i karusellen och i ämnesrutorna när radavståndet ökar.
 • Det saknas skip-länk för att hoppa över återkommande innehåll på sidorna vilket gör det omständligare att navigera på sidan med tangentbordet.
 • En del länkar är utskrivna som sin url (http://...) och inte hyperlänkade vilket gör att det är svårare att uppfatta var de leder och innehåller.
 • I sökformuläret är det oklart vilka fält som är obligatoriska. Det saknas också ledtexter vilket gör det svårare att veta vilken information som efterfrågas av systemet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bibblan svarar.

Senaste bedömningen gjordes den 7 juni 2021.

Granskningsmetod

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 juni 2021.

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Senaste

Vad är medietypen Daisy?
Lära sig georgiska
Hej! Det finns en bokserie som heter: ”Pirates of the Caribbean: Legends of the Brethren Court” Den bokserien består av fem böcker. Skrivet av författaren Tui T. Sutherland. Finns den bokserie översatt på svenska? Ja eller Nej? Eller finns den bara på engelska? Sök på internet fast vet inte om den bokserien är översatt på svenska.
Hur ser situationen i Kanada ut för kvinnor och flickor på flykt?
Söker ämne till essä i bibliotekshistoria. Gärna musik.

Aktuellt

Spökhistoria om strandvaskaren
I Helsingborg finns det en platta (kompassros) vid Kvickbron där man kan ställa sig och det låter som att ens röst ekar när man talar (trots att inga väggar finns). Vad kallas det här fenomenet? Och var kan man läsa mer om det? En liknande konstruktion finns inuti tunnelbanestationen Tottenham Court Road i London.
Hej! Jag letar efter en skräcknovell som var med i någon novellsamling för barn/unga som jag läste i slutet av 1980-talet. Det cirkulerade några skräcksamlingar, typ "Mardrömmarnas hus" i klassen, men den är det inte. Har ni några fler förslag? Jag minns tyvärr inte vad novellen hette.