En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Vilka olika sorters protestantiska kyrkor finns det?

Svar:

Ordet protestantism eller protestantisk kristendom används numera om ett antal, sinsemellan olika kristendomsriktningar; bland annat kyrkor, samfund och grupper som har sitt ursprung i några av de kristna reformrörelserna på 1500-talet. Lutherdom: Martin Luthers kyrka kallades lutheraner, trots att Luther själv ville att de helt enkelt skulle kallas kristna. Luther ansåg att tron var viktigare än kyrkans ritualer och han ville återupprätta den riktiga kristendomen. Luthers reform bestod av två grundtankar: den egna tron är det enda som kan frälsa människan, och Bibeln är den kristnas högsta auktoritet. Kyrkan var en del av staten. Reformerta kyrkor: Fransmannen Jean Calvin som verkade i Genève i Schweiz. Hans efterföljare kallas för reformerta kristna. Inspirerad av Luthers idéer så skapade Calvin en egen lära. Kalvinismen skiljer sig från protestantismen i ett flertal avseenden, bland annat ger kalvinismen kyrkan en högre ställning inom samhället där allt icke religiöst skulle vara underordnat. Anglikanska kyrkan: Den anglikanska kyrkan är en blandning av katolicism, lutherdom och calvinism. Denna blandning medför att den anglikanska kyrkan kallas för medelvägen. Idag finns det anglikaner över hela världen. Det beror på Storbritanniens kolonialvälde då många missionärer for ut i världen. För vidare läsning, följ länkarna nedan: https://www.katolik.nu/reformationen.html https://sv.wikipedia.org/wiki/Protestantism#Lutherdomen https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/30/martin-luther-omstridd-reformist-och-misstolkad-livsnjutare https://www.svenskakyrkan.se/martin-luther-och-reformationen https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/protestantismen
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom religion, filosofi och psykologi och historia