En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Vad är typiskt för genren humor?

Svar:

Det beror lite på i vilket format det gäller.

Humor som litterär genre:
Humor är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett "sinne för humor", något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom slapstick (en stundom våldsam typ av humor), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas komik, medan den skönlitterära och filmiska genre som är främst förknippad med humor kallas komedi.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Humor

Komedi på teater och film:
Komedi är ett skådespel, ett TV-program eller en film som syftar till att väcka glädje hos åskådaren eller rentav locka till skratt.
Historiskt sett är komedi motsatsen till tragedi och historien tar karaktärerna från ett mindre bra tillstånd till ett bättre. Under antiken behövde komedin inte vara särskilt rolig, men skillnaden mot tragedin var att komedi hade ett lyckligt slut. Aristoteles såg denna som den lägre av de två genrerna, då den inte väcker eftertanke eller skänker rening hos publiken samt därför att den avbildar sämre människor.
Det finns en mängd undergenrer till komedi såsom lustspelet och satyrspelet eller inom filmen parodi, screwball och slapstick. Exempel på kända komediskådespelare är: Robert Gustavsson, Petra Mede, Jim Carrey och Melissa McCarthy.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Komedi
Comedy – engelska wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Comedy

Olika genrer inom komedin
https://en.wikipedia.org/wiki/Comedic_genres

Olika genre av humor på tv och film.
https://funnyindian.medium.com/the-nine-genres-of-humor-ae38cacc558
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur och konst, fotografi, musik, teater, film