En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Tage Danielsson’s kloka ord kring att ge folk vad folk vill ha, undrar jag över! Nåt med hans vanliga knorr, kan ni hjälpa mig!?

Svar:

Vet inte om det är detta du tänker på, men i boken Tage Danielssons tid: en biografi av Klas Gustafsson står att Tage brukade avfärda tanken att ge folk vad folk vill ha och kallade den "världens enfaldigaste utgångspunkt för underhållningsproduktion".
Boken finns i Google books där det står mer om uttrycket: Tage Danielssons tid: en biografi av Klas Gustafsson 

Boken finns också att låna på många bibliotek.
 
Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor