En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Räknas idag (samernas nationaldag) som en röd dag för oss som inte är samer? Det jag undrar är om det påverkar oss timanställda positivt eller om det inte spelar någon roll.

Svar:

Samernas nationaldag är inte en allmän helgdag ("röd dag"). Vilka dagar som är helgdagar återfinns i Lag 1989:253 om allmänna helgdagar i Svensk författningssamling.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi