En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Är Åsneryd en sann hemsida?

Svar:

Åsneryd är en påhittad plats, med en fejkad webbsida som används som undervisningsverktyg i källkritik.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi