Fråga:

Jag undrar om det finns något sätt att följa med årtalsmässigt i Saxo Gramaticus Gesta Danorum.

Svar:

Gesta Danorum består av sexton böcker. På verkets engelska Wikipedia-sida beskrivs under rubriken Overview innehållet i var och en av de sexton böckerna. De tidigaste böckerna, 1–9, handlar om nordisk mytologi och semi-legender ur tidig dansk historia, medan bok 10–16 fokuserar på medeltida dansk historia.

Jag har inte tillgång till en fysisk utgåva av detta verk, men det finns en svensk översättning från 2021 av Daniel Palmqvist. Det kanske finns förklarande fotnoter i den utgåvan som sätter alla skeenden i texten i en historisk och tidsmässig kontext?

Andra titlar som kan vara till hjälp:

Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom böcker och litteratur och historia