En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag undrar om det går att få tag på information över valutakurser under 1970-talet (70-79). Främst intresserad av att jämföra den Svenska kronan med Schweizerfranc, Västtyska D-Marken, Brittiska pundet och US-dollar.

Svar:

Här finns ett dokument från Riksbanken med historisk monetär statistik med en genomgång av historiska valutakurser mot svenska kronan från 1913 och fram till 2008:

From appreciation to depreciation – the exchange rate of the Swedish krona, 1913–2008

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi