En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

hur stor är Holmsjön på gränsen mellan Medelpad och Jämtland?

Svar:

Det finns några olika sjöar med namnet Holmsjön, men utifrån din fråga tror jag att du antingen menar Holmsjön hörande till Sundsvall eller den sjö med samma namn som hör till Ånge. Båda hör till Ljungans huvudrinningsområde men skiljer sig något i storlek.

Den förstnämnda har en area på 36.6 km2, ett maxdjup på 38 m och mäter 202 m över havet. Den andra har arean 50,7 km2, ett maxdjup på 24 m och mäter 244 m över havet.

Du kan hitta mer information om Sveriges sjöar via VISS Vatteninformationssystem Sverige (https://viss.lansstyrelsen.se/) och SMHI Vattenwebb (http://vattenweb.smhi.se/modelarea/)

Ämnen
Geografi
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom geografi