En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hur fungerar en orkan?

Svar:

En tropisk orkan är en kraftig storm med en vindhastighet på 33 m/s eller 120 km/h som uppstår på sommaren och hösten nära ekvatorn. Du kan hitta mer fakta genom att söka på internet med orden: orkan förklaring eller hur bildas en orkan Både SO-rummet, Illustrerad vetenskap och Röda Korset har bra texter om orkaner på nätet.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap och geografi