En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Det finns en bok om Haugesunds sjöfart av Hammerborg med titeln Skibsfartsbyen, utgiven i Bergen 2003. Pris 600:-
Hur får jag tag i ett låneexemplar?

Svar:

Boken verkar inte finnas på något bibliotek i Sverige men den är tillgänglig på flera bibliotek i Norge.

Vänd dig till ditt närmsta folkbibliotek för att få hjälp, de kan ofta fjärrlåna boken åt dig.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom bokfrågor och biblioteksfrågor