Fråga:

Detta har jag läst på er hemsida sin svar på någon fråga till er! "Vi som jobbar med Bibblan svarar är riktiga levande bibliotekarier som arbetar på bibliotek runt om i Sverige. En bibliotekarie är en utbildad informationsvetare, det vill säga att vi är utbildade i att söka upp, organisera och tillgängliggöra information. De flesta av oss är dessutom av det mer nyfikna släktet vilket gör att vi också är allmänbildade och vet lite grann om ganska mycket. Det vi inte vet brukar vi leta upp. Ofta blir jag djupt imponerad av vad mina kollegor lyckats lösa." Min fråga är om ni bibliotekarier verkligen kan hålla samma information som en dator kan, nu och nästa år, eller nästa år....etc

Svar:

Nej, det kan vi inte. Det man bör lägga särskild tyngd vid i det citerade svaret är att vi är utbildade i att söka upp, organisera och tillgängliggöra information. En bibliotekarie kan inte hålla lika mycket information i minnet som en dator kan, men hen kan ta hand om system som är byggda för att hantera information, använda dem för professionell informationssökning och ta hjälp av dem för att erbjuda service till användare. Att söka och värdera information på ett fackmässigt sätt är komplicerat. Bibliotekarier är experter på just den saken. En stor poäng med en mänsklig bibliotekarie är alltså den sociala interaktion som det personliga mötet ger. Den skapar möjlighet att känna av användarens behov och önskemål, även när de är vagt uttryckta eller outtalade.

För att låta även den påstådda motparten höras i diskussionen matade jag in din fråga i Chat GPT och fick det här svaret:

"Människor och datorer kan komplettera varandra effektivt. Bibliotekarier har expertis i att hitta, organisera och tillgängliggöra information, och de kan vara ovärderliga när det gäller att hjälpa dig att förstå och använda den. Samtidigt kan datorer och AI-modeller som jag hjälpa till med snabb informationssökning och datamanipulation.

När det gäller att 'hålla samma information som en dator' beror det på vad du menar med 'information.' Människor kan hålla en bred och djup förståelse av ämnen, medan datorer kan lagra data i stor skala och snabbt hämta det. Datorer måste uppdateras med nya data, medan människor kan uppdatera sina kunskaper genom kontinuerlig lärande och forskning."

I stort sett håller jag med. Datorer är fantastiska redskap men de behöver kompletteras med en inkännande människas insatser för att komma till sin fulla rätt.

Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom biblioteksfrågor och teknik, industri och kommunikationer