Fråga:

Vad gör en bibliotekarie förutom att låna ut böcker?

Svar:

Arbetet som bibliotekarie är väldigt varierande och beror på vilket bibliotek man jobbar på. Förutom bokutlåning måste bokbeståndet hanteras. Böcker ska köpas in och gamla, slitna eller föråldrade böcker ska gallras (tas bort). Det innebär också en hel del arbete med datorsystem och bibliotekets katalog, alltså det register som används för att hålla koll på böckerna.

Förutom hanteringen av böcker jobbar bibliotekarier med många olika saker. Det kan vara saker som att hålla läsfrämjande aktiviteter för alla målgrupper, till exempel författarsamtal, boktips eller skrivkurser. Det görs även många uppsökande aktiviteter, till exempel att gå ut till förskolor och skolor och informera om värdet av läsning.

Biblioteken arbetar även mycket med integrationsfrågor. Det kan till exempel innebära att arrangera språkcaféer där människor kan träffas och öva på att prata svenska.

Sen jobbar många bibliotek också med informationsfrågor. Det arbetet handlar om att hjälpa människor lära sig söka, hitta och använda tillförlitlig information. I det arbetet ingår ofta arbete med frågor om källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK).

Folkbibliotek (alltså "vanliga" bibliotek för alla) erbjuder också ofta datorer, internet och studieplatser.

Förutom det finns också andra typer av bibliotek, som till exempel universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. I sådana bibliotek handlar arbetet ofta om att hjälpa forskare, studenter eller läkare hitta användbara och aktuella studier som de kan använda i sitt arbete.

Så för att sammanfatta kan arbetet som bibliotekarie innehålla många olika saker! Jag själv jobbar huvudsakligen med bokbussen, som är en lastbil som åker runt till skolor, förskolor och platser där folk har långt till vanliga bibliotek. Lastbilen är inredd som ett bibliotek på hjul, så istället för att folk ska behöva åka långt till biblioteket kommer biblioteket till dem.

Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom biblioteksfrågor