En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jean-Paul Sartre tog inte emot Nobelpriset i litteratur. Vad hände med hans diplom, medalj och pengarna?

Svar:

Det har skrivits en hel del artiklar om Sartre och Nobelpriset, men jag hittar information online om vad som händer med diplom, medalj och pengar om en pristagare tackar nej. I Svenska Dagbladets artikel Sartres brev kom försent till Akademien finns en del av svaret om Nobelprispengarna och vad som händer om pristagaren tackar nej till priset, Jean-Paul Sartre ska nämligen ha vänt sig till Akademien 1975 för att höra om prispengarna fanns tillgängliga och fått ett nej till svar.

Ett alternativ är att du vänder dig till Svenska Akademien eller Nobel Prize Museum med din fråga.

Tillägg till svaret efter att ha kontaktat Nobelprismuseet: ”Då Sartre avböjde så gick pengarna tillbaka till Nobelstifelsen. Det hanns aldrig produceras en medalj eller ett diplom till Sartre, dom görs till respektive pristagare personligen.

Med vänlig hälsning

Mattias, Nobel Prize Museum”

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur