En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Var svampdjur de allra första djuret på jorden?

Svar:

Man har tidigare trott att svampdjur var de första djuren som uppkom på vår planet, men ny forskning från Zoologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet visar att de första djuren som uppstod på jorden inte var svampdjur utan kammaneter. Läs mer om det allra första djuret här:

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap