En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Var hittar jag forskning om sniglar?

Svar:

Söker du information på svenska verkar den mesta forskningen göras vid Sveriges lantbruksuniversitet och de naturhistoriska muséerna, men mycket lite på svenska. Däremot har The Malcological Society en websida med information och artiklar i fulltext från tidskrifterna Journal of Molluscan studies och The Malacologist.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap