Fråga:

Är det möjligt att ta reda på när de första omnämnanden av Virginia Woolf sker i svensk press?

Svar:

Om man utgår från de svenska översättningarna av Virginia Woolfs böcker så var "Jacobs rum" från 1927 den allra tidigaste. I samband med det skrevs det 30 artiklar i svensk press, enligt KB:s sammanställning över digitaliserade dagstidningar. Därefter finns det återkommande texter, men 1927 ser ut att vara startåret.

Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom böcker och litteratur