En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Finns det lagar/regler om var man får spela instrument i allmänheten? Får man spela gitarr i en park i stan till exempel? (Exempelvis Borås om det är skillnad på kommun)

Svar:

Det finns olika regler gällande spelandet av gatumusik i Sverige. Reglerna för gatumusik är nämligen reglerat på kommunal nivå. Så det kan vara olika regler för olika kommuner.

Här kan man läsa mer:

Det bästa är att ta kontakt med den kommunen som man vill spela i.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi och konst, fotografi, musik, teater och film