Fråga:

Hej!
Finns det en bok/biografi över de officerare som tjänstgjorde på svensk sida i slaget vid Svensksund 1790?
Mvh
Andreas

Svar:

Hej!

Jag är inte riktigt säker på om jag tolkar din fråga rätt. Det är mycket ovanligt att det ges ut en biografi över alla officerare i ett slag. Det närmaste man kan komma blir då en detaljerad skildring av själva slaget. Men även då lär det inte täcka in alla som deltog.

Jag har kikat litet på litteratur som finns på min arbetsplats (Umeå stadsbibliotek). De mest intressanta böckerna jag hittat är "Gustav III:s ryska krig", utgiven på Probus förlag 1992. Där finns förutom en tämligen detaljerad redogörelse för själva slaget också ett kapitel med titeln "Flottornas personal- och kommandoförhållanden."

https://libris.kb.se/bib/7762897

En annan bok som kan vara av intresse är "Svensksund 1790-1940" med undertiteln "En minnesbok utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning". Den är som titeln antyder utgiven 1940 av Sveriges Flotta och Sjöhistoriska samfundet. Den innehåller en mycket detaljerad beskrivning av slaget samt nämner också en mängd officerare och vad de ansvarade för under sjöstriden.

https://libris.kb.se/bib/380335

Ett gediget verk som förtjänar att nämnas är "Gustav III:s armé" av Martin Markelius, utgiven 2020 på Medströms förlag. Den fokuserar mest på organisation och uniformer och går inte alls in på enskilda officerare men har ett kapitel om örlogsflottan komplett med alla gradbeteckningar samt hur många officerare som fanns i slutet på 1770-talet.

https://libris.kb.se/bib/22553952

Den mest gedigna boken om svenska officerare till sjöss under andra halvan av 1700-talet sägs vara "Svenska skärgårdsflottan 1756-1791" av Oscar Nikula. Jag har tyvärr inte den boken på mitt bibliotek och kan därför inte göra några närstudier av innehållet. Som titeln antyder handlar boken inte enbart om slaget vid Svensksund men har säkert mycket av intresse att bjuda på.

https://libris.kb.se/bib/393751

Under varje stycke bifogar jag en länk till biblioteksdatabasen Libris. Där kan du se vilka bibliotek som har böckerna ifråga. Om de inte finns på något bibliotek i din närhet be ditt lokala bibliotek att göra ett fjärrlån.

Ämnen
Historia
Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom historia