En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

När upphörde censuren i Sverige. Upphörde den på ett år/datum eller skedde den gradvis? Jag har stött på någon uppgift om att censuren rörande kyrkan och hennes lära var den som avskaffades senast i vårt land. Stämmer det? När avskaffades censuren för tidningarna/pressen?
Linda är imponerad av denna tjänst ni tillhandahåller!

Svar:

Hej!

Officiellt upphörde censuren i Sverige med 1766 års tryckfrihetsförordning. Innan det fanns det ett speciellt ämbete med ansvar för att gå igenom allt tryck innan publicering samt med befogenhet att stoppa sådant som ansågs vara misshagligt.

Det fanns ett antal undantag från 1766 års förordning. En av dessa berörde kyrkan som du nämner i din frågeställning. Efter 1766 hade domkapitlet fortfarande rätt att gå igenom skrifter med religiöst innehåll och stoppa eller censurera bort avsnitt som ansågs stötande för den kristna tron.

I den nya tryckfrihetsförordningen som stod klar i mars 1810 togs dock domkapitlets censurfunktion bort. Det fanns emellertid vissa undantag som är för komplexa och detaljerade för att gå in på här. En väldigt lämplig bok för den som vill fördjupa sig i ämnet censur kontra tryckfrihet angående religion efter 1810 är "Religion och tryckfrihet i Sverige 1809-1840", av Harry Lenhammar. Den fokuserar främst på olika juridiska processer där kyrkan med skiftande framgång försökt att tysta obehagliga röster. Boken finns på ett ganska litet antal bibliotek i Sverige. Om du är intresserad av att läsa den och den inte finns i närheten av dig kan du alltid be ditt lokala bibliotek att fjärrlåna den åt dig.

Det stämmer däremot inte att kyrkans censur var den sista som avskaffades i Sverige. Sist ut verkar filmcensuren ha varit. Den var i kraft ända fram till den 1 januari 2011.

Jag bifogar några länkar som tillsammans förhoppningsvis ger en något så när sammanhållen överblick av historiken kring censur och tryckfrihet i Sverige.

https://riksarkivet.se/censur-i-sverige

https://riksarkivet.se/svenska-filmcensuren

https://popularhistoria.se/samhalle/medier/censur-horde-till-vardagen

https://kulturpunkt.org/article/2275/

https://litteraturbanken.se/presentationer/specialomraden/Censur.html

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia och samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi