En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej, ska referera till en artikel enligt apa7 (referenslista): Makulinitetsteori i förändring, nya begrepp, nya tolkningar. Författare Kalle Berggren (2020). Hittar inte något DOI nummer någonstans, hur gör man då, ska jag länka till hemsidan/artikeln eller lämna det tomt?

Svar:

Här är två guider till hur artiklar refereras enligt referensstilen APA 7:

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom undervisning och pedagogik