En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej! Enligt denna länk var Finland ett storfurstendöme mellan Johan III:s tid på 1500-talet till självständigheten år 1917. Stämmer detta? Källa?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storfurstend%C3%B6met_Finland

Svar:

I Landguiden, en databas från Utrikespolitiska institutet, kan du läsa om Finlands äldre historia, se särskilt avsnittet "Storfurstendöme med självstyre".

Även Finlands Utrikesministerium har information om tiden före Finlands självständighet.

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia