En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Om en författare har copyright på sin bok på "eget förlag", men författaren avlidit 2014. Ska man söka tillstånd av anhöriga för att trycka den igen?

Svar:

Hej!

Så här skriver Riksarkivet om upphovsrätt efter författaren död:

"Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och under 70 år därefter. När upphovsmannen avlidit bestämmer arvingarna hur verket får användas."

Det har heller ingen betydelse om verket, i det här fallet boken, är utgiven på förlag eller egen utgivning:

"En av grundtankarna med upphovsrätt är att upphovsmannen ska få ersättning för sitt arbete. Den som skriver en bok kan antingen ge ut den själv och sälja böckerna styckvis eller också överlåter han mot ersättning rättigheterna till boken till ett förlag."

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi