Fråga:

När började folkbiblioteken styras i kommunal regi?

Svar:

År 1867 togs beslut om att kommunalstämman (Borgerlig kommun) och inte sockenstämman (Kyrklig kommun) ansvarade för biblioteksärenden. Källa: Biblioteksmuseet.

Vill du veta mer om bibliotek idag finns det övergripande information på Svensk biblioteksförenings hemsida.

Upptäck vårt frågearkiv!

Sök i arkivet och upptäck nya och gamla frågor.

Fler frågor inom biblioteksfrågor