En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Kan ni hitta mer information om kokboksförfattaren Ida Högstedt?

Svar:

Hej!

Jag vet inte hur mycket du själv har hittat, men förutom artikeln på svenska Wikipedia om Ida Högstedt, finns hon även kort beskriven i Publicistklubbens porträttmatrikel som ligger under Project Runeberg.

Böckerna hon författat hittar du på Libris.kb.se

Bild från Project Runeberg om Ida Högstedt
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom biografi och hem och hushåll