En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hur många kommuner (städer, köpingar etc. included) fanns det i Sverige på 1950-talet? Hur många nu 2023?

Svar:

Sverige genomförde en stor kommunreform 1952 och slog ihop många små landsortskommuner till större. Så 1951 fanns 2498 kommuner och 1952 blev det 1037. Idag finns det 290 kommuner i Sverige.

Läs gärna vidare här:

SCB, sammanslagningen 1952

Wikipedia, Sveriges kommuner 1952

SCB, län och kommuner

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi och historia