En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Min mamma letar efter en visa som hennes mamma brukade sjunga. Vi har båda försökt söka fram den men inte lyckats. Texten går ungefär såhär:
"Titt i taket, titt i taket och titta rakt upp i himmelen. Där ser du solen, där ser du månnen, där får du träffa din lilla vän. Skomakarn, skolådan, mästerknippan och pinnasyl. Och gömma ringen och tömma handsken och gå till flickorna i månens sken"
Jag gissar att min mormor, född 1921, lärde sig sången av sin morfar som var skomakare, men det är mina spekulationer. Min gamla mamma skulle bli otroligt glad om ni lyckades hitta texten!

Svar:

Den är förvisso inte helt ord för ord så som du beskriver i din fråga, men det finns klara beröringspunkter med lyriken i "Skomakarpolskan".

Jag hittade en inskannad sida från ett okänt not- och texthäfte.

Vad jag kan utröna handlar det nog om ett utdrag ur ett häfte av Carl August Lindblom, oklart vilket.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom konst, fotografi, musik, teater och film