En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag söker "Bolinders hyfvelmaskin nr 10". Jag vet att den finns.


Svar:

Jag hittar en titel i Kungliga bibliotekets samling för vardagstryck som förhoppningsvis kan vara det du söker:

Kungliga bibliotekets katalog Regina

För att ta del av materialet behöver du beställa fram och läsa det på plats (läsesalslån) alternativt beställa en digital kopia. I katalogen kan du läsa mer om detta. Behöver du hjälp kan du kontakta Kungliga biblioteket på info@kb.se så hjälper de dig vidare.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom biblioteksfrågor