En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag undrar om ett citat av Strindberg som Ingmar Bergman flera gånger ska ha använt sig av. Jag vill veta var i Strindbergs verk detta citat kommer ifrån? Citatet är översatt från svenska till engelska och detta har gjort det svårt att hitta rätt sökord.

Finns det någon som kan mer om Strindberg eller kanske känner igen citatet och kan hjälpa mig att identifiera var det kommer ifrån?

“Even if you do not leave anything precious behind, do not own a stone in your Ancestral home, not a clod in a field; even if you are happy to have emerged from an environment that was intolerable, and like the queen bee you carried everything along so you have not the slightest cause to long for home, your body still feels homesick.”

Tack för hjälpen.

Svar:

Jag skulle vilja hänvisa dig vidare med din fråga till dels Stiftelsen Ingemar Bergman och dels till Strindbergsällskapet. Dessa båda sammanslutningar har specialkunskap om detta och kan med största sannolikhet hjälpa dig.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur och konst, fotografi, musik, teater och film