En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

I vår bokcirkel behövs lite mer struktur så att vi kan utveckla våra samtal om litteratur. När jag sökt handböcker för detta i biblioteks katalogen hittar jag inga som passar. Flera är för skolan och sfi. Önskar tips!
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur