En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Den 3 april var det world overshootday för Sverige. Jag undrar om det finns forskning som beskriver hur vardagslivet i Sverige faktiskt skulle se ut för få resurserna att räcka hela året? Hur ska vi leva för att leva ekologiskt hållbart? Både i hemmen och i samhället i stort. Tack för er hjälp!

Svar:

Hej!

Världsnaturfonden har utarbetat en klimatkalkylator där du på individnivå kan se hur dina val påverkar miljön.

För att minska avtrycken på samhällsnivå verkar det finnas enighet om nödvändigheten av övergång till mer cirkulär ekonomi: Cirkularity gap report

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom naturvetenskap