En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag är homosexuell, vad ska jag göra? Mina kompisar tycker att det är konstigt snälla hjälp

Svar:

Det första du ska veta är att du inte är konstig eller fel. Sexualiteten är en viktig del av ens identitet och rätten till sexualitet är en del av de mänskliga rättigheterna.

Prata med din kompisar om dina känslor. Är de bra kompisar kommer de inte tycka du är konstig eller annorlunda på grund av din sexualitet. Du ska få vara den du är.

Behöver du prata med någon rekommenderar jag att du vänder dig till din närmsta ungdomsmottagning för att prata med någon. Om det påverkar hur det känns att vara i skolan rekommenderar jag att du vänder dig till skolans kurator eller din klassföreståndare.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi