En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Flere kjente svenske historikere poengterer den strenge ordre Karl XII ga sine soldater ved felttoget mot Norge 1716.
Nordmenn var "broderfolk" og ingen plyndring skulle forekomme.
Men de nevner ikke hva som skjedde i Norge. Det var plynnding og bondegårder ble satt i brann.
Jeg vil gjerne ha navn på en svensk bok hvor også dette kom med.
Finnes det en slik bok?

Svar:

Vi har tidigare svarat på en liknande fråga. Enligt böckerna vi citerade då, framgick det att plundring/maroderande var förbjudet, men att svenska soldater ändå begick detta brott i Norge.

I Peter Ullgrens Uppsnappade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716 återges ett brev från den norske prästen Johan Cold till sin biskop, där han beskriver de svenska soldaterna som "rövare" och "mordbrännare", som bland annat hade satt 5 och ½ gårdar i brand.

Här är ett citat ur boken:

"Även om man får vara försiktig med propagandans makt och behovet av att utmåla svenskarna som mordbrännare och rövare kan man inte säga att prästen Cold överdrev i brevet till sin biskop. Svenskarna gick på sina håll fram som sparvar från ax och tömde sitt omland på spannmål och förnödenheter. [...] Svenskarnas hänsynslöshet i Norge måste givetvis mätas efter vad som stod på spel. De slogs inte bara för sin egen och arméns överlevnad, utan [...] rikets existens stod på spel och där svenska officerare och befäl nog blundade för övergrepp och plundring mer än vanligt. Beläggen är knappast tvetydiga här. Svenskarnas agerande i Norge 1716 är svårt att försvara i efterhand, men det måste ständigt ställas emot vad som låg i vågskålen i fråga om risken att fullständigt besegras av sina fiender."

Här är några andra böcker som kan vara värda att kika i:

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia