En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

I vilken dikt skriver Gunnar Ekelöf den berömda raden: "Jag sjunger om det enda som försonar..."? Raden verkar förekomma både i slutet av dikten "Eufori" och i början av dikten "Tag och skriv". Är det korrekt att den förekommer i båda?

Svar:

Du har rätt. Raden ingår i dikterna du nämner, Eufori och Tag och skriv. Båda dikterna finns med i Ekelöfs diktsamling Färjesång, utgiven 1941.

Du kan lyssna på en uppläsning av Eufori på Sveriges Radios hemsida, uppläsare är Etienne Glaser. Dikten avslutas med raden du citerar.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom bokfrågor och böcker och litteratur