En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Är Turkiet en demokrati?

Svar:

Man kan säga att Turkiet delvis är en demokrati då det förekommer allmänna val.

Men samtidigt är det en demokrati där det förekommer odemokratiska inslag. Bland annat Landguiden har fakta om detta. Sveriges Radio har då och då tagit upp frågan i samband med Sveriges Nato-ansökan där Turkiet ställer villkor.

Institutet Varieties of Democracy ger regelbundet ut rapporter om demokratitillståndet i världen. Här kan du bl.a. läsa mer om Turkiet.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi