En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag har en fråga om spelkort och hur det går att jämföra det med tarotkort.

Spelkortet har fyra sviter: klöver, spader, hjärter och ruter.
Tarotkorten har också fyra: stavar, koppar, svärd, mynt

Vad motsvarar spelkortets svit ”klöver” i tarotkorten osv?

Svar:

Hej!

Tack för din fråga!

I sin avhandling Tarot : New age i bild och berättelse beskriver Magnus Gudmundsson tarotkortlekens uppbyggnad. Kortleken består av 78 kort och leken är uppdelad i två delar: Stora och Lilla arkanan. Arkana betyder hemlighet.

Stora arkanan består av 22 kort, medan den lilla arkanan innehåller 56 kort och är den som är uppbyggd på samma sätt som vår vanliga spelkortlek, i fyra sviter: stavar, bägare, svärd och mynt (eller pentagram).

Vidare hänvisar Magnus Gudmundsson till boken Tarot steg för steg av Ylva Trollsveden (sedermera Trollstierna), i vilken hon jämför spelkortleken och tarotleken ytterligare.

En skillnad mellan kortlekarna är att en vanlig spelkortlek har 52 kort, medan lilla arkanan har 56. Hon förklarar detta med att varje svit i den lilla arkanan innehåller 14 kort, från Ess till tio sedan avslutas den med Page, Knekt, Dam och Kung. I en vanlig spelkortlek saknas Page, men övriga kort finns med.

Ylva Trollstierna ger också svar på din fråga om vilka sviter som är jämförbara mellan spelkort och tarotkort. Dessa är:

Stavar - Klöver.

Mynt (eller pentagram) - Ruter

Bägare - Hjärter

Svärd - Spader

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom religion, filosofi och psykologi och idrott, lek, spel och fritid