En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hei,
Jeg har nettopp lest Carl von Rolands beretning om sitt liv i boken "Flykten från Ryssland" som kom ut 2004.
Hvor kan jeg finne noe om hans troverdighet?
Har faghistorikere skrevet noe om dette?

Svar:

Hej,

Ovanstående bok är en nutida bearbetning av snart 300 år gamla nerteckningar. Det är inte en exakt textöversättning där hela ursprungstexten är oförändrad, utan Tommy Jansson, som har gripit sig an uppgiften att skildra Carl von Rolands upplevelser som karolin under Karl XII, fyller ut von Rolands text med egna tillägg. För att på djupet skilja ut vad som von Roland har skrivit och vad som senare har tillkommit kan man jämföra med Samuel E. Brings moderniserade återgivning av von Rolands 1700-talsmanuskript. Den utkom 1914 med titeln "Minnen från fångenskapen i Ryssland och Karl XII:s krig" och återger von Rolands berättelse utan tillägg. Boken finns att låna på bibliotek. Här följer en länk till en artikel i Nättidningen Svensk Historia som handlar om just von Rolands originaltext och senare bearbetning: Flykten från Ryssland - en mycket besynnerlig bok - Nättidningen Svensk Historia

Enligt ett lektörsomdöme som jag har tagit del av bör von Rolands berättelse betraktas mer som en äventyrsberättelse än en objektiv och saklig ögonvittnesskildring. Författaren Tommy Jansson lovordas för sin arbetsinsats, men det påpekas att det är svårt att veta vad som är ursprungstext och vad som har tillkommit därefter.

Hoppas att detta besvarar din fråga.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia och böcker och litteratur