En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Malmöhus slott har ju gamla anor, men jag undrar över den nya delen som inrymmer bl.a. ett konstmuseum. När är den byggd och vilken stil är det och vem är arkitekten bakom ? Kan ni tipsa om någon bok där detta står ?

Svar:

Malmöhus slotts nyare del är ritad av arkitekt Carl-Axel Stoltz på 1930-talet. Stilen har inslag av både klassicism och modernism. På Malmö stads sida om Malmöhus slott kan du läsa mer om arkitekturen. På samma sida finns även en litteraturlista för vidare läsning om Malmöhus slotts historia.

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia