En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hur är levnadsvillkoren i ett kommunistiskt land? T.ex. Ryssland.

Svar:

Först och främst bör påpekas att Ryssland inte är en "kommunistisk" stat. Ryssland (från 1922 en delrepublik i Sovjetunionen) styrdes dock mellan oktoberrevolutionen 1917 och Sovjetunionens upplösning nyårsafton 1991 av ett kommunistiskt parti.

Din fråga är väldigt svår att svara på. Detta beror på att det finns ett flertal länder som styrs eller har styrts av kommunistiska partier och levnadsvillkoren skiljer sig och har skiljt sig väldigt mycket åt dem emellan. Precis som i alla världens länder förändras dessutom levnadsvillkoren under tidens gång. Det är stor skillnad på hur levnadsvillkoren var i Sovjetunionen 1937 och 1983 (eller hur de blev i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning), för att inte tala om Kuba 1970 och 1995 eller Kina 1955 eller 2022.

För att lära dig mer rekommenderar jag dig att läsa lite statistik från Globalis, en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk vars svenska version sköts av det svenska FN-förbundet.

För att lära dig mer specifikt om levnadsvillkoren i Ryssland och Sovjetunionen rekommenderar jag att lyssna på SRB Podcast, en podcast av den amerikanske forskaren i modern rysk historia Sean Guillory. I podcasten behandlas alla möjliga ämnen med koppling till Ryssland och dess historia. Observera dock att podcasten är på engelska och bitvis ganska akademisk.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi och historia