En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej! Jag undrar om ni vet om man någonstans kan ta del av Göteborgs Posten från 1981 och framåt? Det är några födelseannonser som jag skulle vilja se och helst kunna ta en kopia på. Går det?

Svar:

Kungliga biblioteket har en tjänst som heter Svenska dagstidningar som innehåller digitaliserade dagstidningar från år 1645 fram till idag. Material äldre än 115 år är fritt tillgängligt men det som givits ut efter det är upphovsrättsskyddat. För att läsa Göteborgsposten från 1981 och framåt kan du besöka antingen Kungliga biblioteket i Stockholm eller något av de bibliotek runt om i landet som erbjuder full tillgång till tjänsten.

Här hittar du en lista över de bibliotek som har tillgång till Svenska dagstidningar.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom biblioteksfrågor