En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Da Carl XII kom tilbake til Sverige 1715 hadde landet hatt flere år med både misvekst og farsot.
Hvilke år?
Hva skjedde med folketallet?
Hvor mange døde og hvor var folketallet 1716?

Svar:

Historikern och författaren Magnus Västerbro skriver i boken Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII (2021) att sommaren 1708 var ovanligt regnig och att den efterföljande vintern 1708-1709 var fruktansvärt kall. Detta ledde till utbredd missväxt och svält i landet under 1709. På grund av krigen var också landets sädesförråd nästan tomma. Västerbro anger inte hur många som dör till följd av svält och undernäring under de här åren.

Ett stort utbrott av böldpest når Sverige under våren 1710 och sprider sig sedan över landet. Inte heller här anger Västerbro några exakta dödstal men i Stockholm dör uppskattningsvis 40% och i Norrköping 60% av stadens befolkning. Andra delar av landet var inte lika hårt drabbade.

Sveriges befolkning under första hälften av 1700-talet är svår att uppskatta men enligt flera källor rör det sig om ca 1,7-1,8 miljoner. Avsaknaden av tillförlitligt statisktik gör också att det är svårt att uppskatta hur många som dör i svält eller av sjukdom.

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia