En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Varifrån kommer uttrycket "Tuff som en agaspis"?

Svar:

Det är svårt att belägga ursprunget till talesättet men när man läser på om AGA-spisen så förstår man hur det har myntats. AGA-spisen är känd för att vara hållbar och kunna vara på dygnet runt, den var en revolution när den kom och är fortfarande en statussymbol i länder som Storbritannien.

 

Läs mer om den här:

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom teknik, industri och kommunikationer