En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Det jeg undres over etter å ha lest tre svenske bøker om Karl XIIs angrep på Norge 1716, er at det ikke står noe om den svenske hærens herjinger i Norge. Etter Karl XIIs ordre skulle det ikke forkomme plundring og nordmenn skulle behandles som landsmenn. Finnes det en svensk bok om felttoget som forteller om dette?

Svar:

I boken Breven som inte kom fram: Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718, skriver författaren Peter Ullgren så här:

"Till sin far [...] skrev kavalleristen Anders Giök en vecka efter att armén kommit till Kristiana: [...] Bemötandet skapade en uppdämd vrede och fadern fick särskilt veta hur Karl XII »har så strängt förbjudit att marodera (plundra)«. Den som försökte stjäla något av minsta värde skulle omedelbart avrättas, uppgav Giök."

Vidare står det i boken att man i några av krigsrättsprotokollen från den tiden kan finna exempel på soldater som hade plundrat och de bestraffningar som följde.

I boken Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII, av Magnus Västerbro, kan du läsa:

"För att hitta mat måste de svenska soldaterna försörja sig på vad en soldat i ett brev hem kallar för »det polska maneret« — det vill säga att man pressar lokalbefolkningen. Däremot förbjuder Karl XII all form av privat plundring, med hot om hårda straff. På så vis kan man hävda att man ändå följer krigets regler, insistera på att Sverige är en i grunden civiliserad nation. Men för dem som lever i de trakter där svenskarna drar fram är det ingen tvekan om saken. De plundras i grunden, lämnas utarmade när armén drar vidare."

Hoppas att detta besvarar din fråga. Återkom gärna om du undrar över något annat.

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia