En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Jag undrar var man kan hitta gamla telefonkataloger? Finns de digitaliserade?

Svar:

Så vitt jag känner till så finns det tyvärr inga digitaliserade telefonkataloger.

Däremot så finns katalogerna bevarade av åtminstone Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek eftersom de båda biblioteken har i uppgift att bevara allt material som trycks i Sverige. Material som telefonkataloger och liknande hanteras av deras avdelningar för "vardagstryck" och jag skulle rekommendera att du vänder dig till någon av dem:

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom biblioteksfrågor