En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Det finns en norsk bok som beskriver Frimurarordens olika grader och vad som händer i dessa grader. Vad heter denna bok och vem har skrivit den?

Svar:

Jag har hittat två författare.

Den första heter Sverre Dag Mogstad. Han skrev en bok 1994 som heter:

Frimureri : mysterier, fellesskap, personlighetsdannelse

Boken beskriver detaljerade beskrivningar om invigningsritualer av de olika graderna i deras system.

Du kan läsa mer om boken här:

Frimureriet i offentlighetens ljus

Den andra författaren heter Roger Karsten Aase. Hans bok från 2009 heter:

Frimurernes hemmeligheter : fortalt fra innsiden

Han beskriver sina upplevelser av att vara medlem i orden.

I denna videon kan man se en intervju med Roger Karsten Aase om Frimurarorden:

På Gränsen / Roger Aase var Frimurare Ordens nionde grad och hoppade av

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur