En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Varför i regeringsformen i bland annat kap. 5 6 och 8 paragrafen skrivit konungen i bestämd form, men drottning i obestämd?

Svar:

Hej och tack för din intressanta och kluriga fråga!

När vår nuvarande regeringsform (som är en av grundlagarna) trädde i kraft 1974 hade Sverige enbart manlig tronföljd. Kvinnlig tronföljd infördes inte förrän 1979. När det därför hänvisas till kungen i bestämd form är det monarken som menas, när man skriver drottning är det hans gemål (fru), inte en regent.

Det är troligt att vi kommer se en annan formulering om regeringsformen skulle göras om någon gång i framtiden då vi nu har en kvinnlig tronföljare. 

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom samhälls- och rättsvetenskap, ekonomi