En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Poesi av Tomas Tranströmer utgiven efter 2004, finns det?

Svar:

Efter sökningar i databasen Libris kom jag fram till att följande titlar givits ut efter 2004: Tomas Tranströmers ungdomsdikter, 2006. På Ellerströms förlags webbplats står det: "Tomas Tranströmer gjorde en av svensk poesis mest uppmärksammade debuter våren 1954 med 17 dikter. I ett slag var han etablerad som en av landets främsta poeter. Succén hade en förhistoria: efter att ha fått sina första texter tryckta i en läroverkstidning 1948 publicerade Tranströmer ett mindre antal dikter i skilda tidskrifter under åren fram till bokdebuten. Av dessa hade tio inte tryckts om i bokform förrän 2006, då de presenterades i föreliggande form med löpande kommentar av Jonas Ellerström. Denna andra upplaga innehåller också den tidigare inte omtryckta artikeln ”Anteckningar från lappsjukans domän” från samma tid. Haikudikter, 2013 är utgiven av Tranan förlag med parallelltext på svenska, engelska och kinesiska. Några dikter publiceras här för första gången.

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom böcker och litteratur