En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Vad är egentligen definitionen av ironi? Måste det handla om motsatsen till det som sägs, som vissa sidor menar? Ibland kan det ju göra det, ex. "Det är så fint väder" när det regnar. Men andra sidor hävdar också att ironi kan vara en överdrift ex. "Jag kommer dö om jag inte får gå på konserten". Den bokstavliga betydelsen skiljer ju uppenbart sig från den egentliga betydelsen, personen kommer ju inte att dö, men den är ju inte heller motsatt till vad som faktiskt sägs. Motsatsen hade ju varit "Jag kommer inte dö om jag inte får gå". Det låter ju som att det är en person som verkligen inte vill gå, vilket inte är det som det som menas med uttrycket. Personen vill ju gå, den kommer ju bara inte dö om den inte får gå. Det är ju alltså inte motsats mellan vad som sägs och vad som menas, utan enbart en skillnad mellan de två. Däremot är det ju motsatt till verkligheten, eftersom påståendet inte stämmer/är bokstavligt. Är detta fortfarande ironi, även om det inte rör sig om att den bokstavliga betydelsen står i motsats till den antydda betydelsen, utan snarare står i motsats till verkligheten (eftersom påståendet inte kan tolkas bokstavligt)?

Svar:

Nationalencyklopedin definierar ironi så här:

"i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta". Ironi är ett verktyg för att uppnå till exempel sarkasm eller en överraskningseffekt. Det stämmer bra in på din första exempelmening.

Ditt andra exempel handlar, som du själv skriver, snarare om överdrift (hyperbol) än ironi.

Som alltid när det gäller språk är gränserna inte tydliga.

Ämnen
Språk
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom språk