En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

I Helsingborg finns det en platta (kompassros) vid Kvickbron där man kan ställa sig och det låter som att ens röst ekar när man talar (trots att inga väggar finns). Vad kallas det här fenomenet? Och var kan man läsa mer om det? En liknande konstruktion finns inuti tunnelbanestationen Tottenham Court Road i London.

Svar:

Ekoplatsen vid Kvickbron i Helsingborg byggdes 1996. Jag kontaktade stadsantikvarierna om de visste mer om platsen och fenomenet, men om kompassrosen är byggt med syfte att eka har vi inte lyckas hitta.

Fenomenet däremot kallas Whispering-gallery wave. Ljudvågorna färdas med omkretsen av en cirkel, oval, halvklot eller ellips. I fallet med Ekoplatsen är det en ellips där ljudet enbart uppstår när du står i mitten av cirkeln vänd mot Dunkers kulturhus. Ellipsen uppstår då Ekoplatsen består av en nedsjunken cirkel i sluttning, trappstegen ner och byggnaderna på andra sidan skapar som en akustisk spegel där ljudet ekar tillbaka till personer som står i mitten.

I Tottenham Court Road färdas ljudvågorna via mosaikväggen och ekar tillbaka. Byggnader och konstruktioner som är ett Whispering gallery finns runt om i världen. Ett besläktat akustiskt fenomen är akustiska speglar (acoustic mirrors).

Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom konst, fotografi, musik, teater och film och naturvetenskap