En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej!
Jag söker information om den svenska soldaten 58:an Karlsson, vad han hade för uppgift i Sverige under andra världskriget.

Svar:

I en artikel från tidskriften Populär historia kan du bland annat läsa

"På en stor försvarsutställning, arrangerad på Historiska museet i Stockholm i september 1940, presenterades en symbol för den inkallade soldaten, ”Nr 58 Karlsson”. Hans bild förekom på affischer och i tidningar, i alla de tre vapengrenarnas uniformer, eller som det uttrycktes på en av affischerna: ”Här står 58 Karlsson, Karlsson är officer, han är menig, han tillhör armén, marinen och flyget. Han är bara en enkel svensk soldat.” Denna symbol för den svenske beredskapssoldaten användes i försvarspropagandan ända fram till krigsslutet i maj 1945."

Skulle du vilja veta mer om hur det var att vara beredskapssoldat kan du läsa till exempel Beredskapssoldat i Sverige under andra världskriget : upplevelser och intryck 1939-1945 av Bertil P. Johansson.

Ämnen
Historia
Har du en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom historia